بنر درباره ما

مشاوره آب بندی

استفاده از آب بند (واتراستاپ) جهت آب بند نمودن درزها و محل های قطع بتن بسیار رایج است. آب بندی سازه های بتنی به دو روش امکان پذیر است:
1-آب بندی خود بتن با استفاده از ترکیبات آب بند کننده
2-آب بندی درزهای بتن با استفاده از واتراستاپ
کارشناسان مجرب در واحد تحقیق و توسعه شرکت رزین بتن برتر آماده ارائه هرگونه مشاوره در زمینه انواع مواد آب بند کننده و واتر استاپ هیدروفیلی، پی وی سی و بنتونیتی می باشند.

واتراستاپ پی وی سی
واتراستاپ هیدروفیلی
واتراستاپ بنتونیتی