بنر درباره ما

خدمات فنی مهندسی

 • مشاوره آب بندی
  مشاوره آب بندی

  استفاده از آب بند (واتراستاپ) جهت آب بند نمودن درزها و محل های قطع بتن بسیار رایج است. آب بندی سازه های بتنی به دو روش امکان پذیر است:
  1-آب بندی خود بتن با استفاده از ترکیبات آب بند کننده
  2-آب بندی درزهای بتن با استفاده از واتراستاپ
  کارشناسان مجرب در واحد تحقیق و توسعه شرکت رزین بتن برتر آماده ارائه هرگونه مشاوره در زمینه انواع مواد آب بند کننده و واتر استاپ هیدروفیلی، پی وی سی و بنتونیتی می باشند.

 • استاندارد های ملی بتن
  استاندارد های ملی بتن

  -استاندارد ملی ایران شماره 1-2930، افزودنی های بتن، ملات و دوغاب
  -استاندارد ملی ایران شماره 2-3203، بتن تازه، تعیین روانی به روش اسلامپ
  -استاندارد ملی ایران شماره 11-3203 بتن تازه، بتن خود متراکم، آزمون دانه بندی با الک
  -استاندارد ملی ایران شماره 3206، تعیین مقاومت فشاری آزمونه های بتن
  -استاندارد ملی ایران شماره 3520، تعیین هوای بتن
  -استاندارد ملی ایران شماره 2-8117، افزودنی های بتن، ملات و دوغاب، تعیین زمان گیرش
  -استاندارد ملی ایران شماره 4-8117، افزودنی های بتن، ملات و دوغاب، اندازه گیری آب انداختگی بتن
  -استاندارد ملی ایران شماره 5-8117، افزودنی های بتن، ملات و دوغاب، اندازه گیری جذب موییه

 • استاندارد ASTM افزودنی ها
  استاندارد ASTM افزودنی ها

  استاندارد بین المللی آمریکا در زمینه افزودنی های شیمیایی بتن
  ASTM type A: افزودنی های کاهنده آب بتن
  ASTM typeB: افزودنی های دیرگیر کننده بتن
  ASTM type C: افزودنی های زودگیر کننده بتن
  ASTM type D: افزودنی های کاهنده آب و دیرگیر کننده بتن
  ASTM type E: افزودنی های کاهنده آب و زودگیر کننده بتن
  ASTM type F: افزودنی های کاهنده آب با عملکرد بالا
  ASTM type G: افزودنی های کاهنده آب با عملکرد بالا و دیرگیر کننده بتن