ماده عمل آوری بتن بر پايه پلیمرهای آبی

ماده عمل آوری بتن بر پايه پلیمرهای آبی RB-CUR 765

توضیحات:

RB-CUR 765 يك ماده عمل آورنده (کیورینگ) پایه آبی بتن است كه پس از اجرا یک فیلم بسیار نازک تشكيل می دهد و برای اجرای پاششی بر روی بتن تازه ريخته شده مناسب است. لايه تشكيل شده قادر است رطوبت كافی را براي هيدراسيون سيمان و توسعه مقاومت در بتن حفظ نمايد. بتنی كه با وجود اين لايه عمل آوری می شود سخت تر، داراي سطحی بدون غبار و كمترين ميزان ترك های ناشی از خشك شدن می باشد.

کاربردها:

  • به عنوان روشی موثرتر و اقتصادی تر در مقايسه با روش های استفاده از گونی مرطوب و يا ورقهای نايلونی و مناسب برای استفاده بر روی كليه سطوح بتنی می باشد.

ویژگی ها ومزایا:

  • نياز به آب را برطرف مي كند
  • اجرای تك جزيی
  • بالا بردن سختی و بدون غبار بودن سطح
  • لايه خشك شده بی رنگ و در برابر آب مقاوم است
  • ترك های ناشی از خشك شدگی را كاهش می دهد
  • تاثير عمل آوری زياد
  • هزينه نيرو كار را كاهش می دهد
  • بر پايه آب است و آلودگی زیست محیطی کمتری دارد

نحوه استفاده:

 اين ماده بايستی به شكل يكنواخت روي بتن تازه پاشيده شود. RB-CUR765 را روی سطوح افقی در زمانيكه درخشندگی اوليه سطح از بين رفت اجرا نمائيد. چنانچه از قالب برای بتن­ ريزی استفاده شده است. RB-CUR 765 را بلافاصله پس از باز كردن قالب اجرا كنيد. در صورت بروز تاخیر لازم است سطح بتن آب پاشی و اشباع گردد. براي آسان­ تر جدا شدن لايه پس از عمل­ آوری از روی سطوح عمودی و نما لازم است قبل از پاشيدن ماده عمل­ آوری بتن را با آب تميز مرطوب نمائيد. ماده کیورینگ را می توان روی مقاطع اسپری نموده و یا به صورت ریزشی و پخش نمودن با استفاده از طی مقاطع را پوشش داد. در مناطق گرمسیر یا بتن ریزی های حجیم  لازم است ضخامت فیلم ماده کیورینگ روی سطوح برای مقاومت در برابر فشار تبخیر آب بتن بیشتر باشد، لذا پاشش کیورینگ روی سطح طی دو مرحله و با فواصل حدود نیم تا 1 ساعت انجام گیرد.
کیورینگ بتن,عمل اورنده بتن,انواع کیورینگ بتن,عمل اوری بتن,کیورینگ پایه ابی,کیورینگ پایه حلال,عمل اوری سطح بتن,روش های کیورینگ سطح بتن,کاربرد کیورینگ بتن,کاربرد عمل اوری بتن,مواد عمل اوری بتن