زودگیر کننده پودری شاتکریت قلیایی Sprayshot 450

زودگیر کننده پودری شاتکریت قلیایی Sprayshot 450

توضیحات:

اين افزودنی تسریع کننده واکنش آب و سیمان است و به ویژه برای فرآیند شاتکریت (بتن پاشی) استفاده می شود.

کاربردها:

 • بتن پاشی یا شاتکریت
 • عامل تثبیت کننده در عملیات احداث تونل
 • لاینینگ کانال ها و تونل ها
 • تثبیت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار
 • عملیات ترمیمی مقاطع بتنی

ویژگی ها ومزایا:

 • تسریع واکنش هیدراسیون
 • حصول مقاومت های اولیه بالاتر
 • افزایش چسبندگی
 • بتن پاشی خشک با ضخامت های کم و زیاد
 • ایجاد پوسته دائمی شاتکریت شده
 • کاهش چشمگیر مقادیر جداشدگی پس از بتن پاشی
 • بتن پاشی با ضخامت حدود 35 سانتیمتر در یک مرحله
 • چسبندگی بسیار زیاد به مقاطع زیرکار مخصوصا بتن و سنگ
 • بتن پاشی آسان و چسبنده در تمامی جهت ها
 • فاقد اثرات منفی بر بخش آرمه سازه بتنی
 • ساخت بتن و بتن ریزی در هوای سرد
 • جلوگیری از یخ زدگی بتن و ملات

نحوه استفاده:

باید بر اساس اصول و روش منطبق بر نیاز پروژه مورد استفاده قرار بگیرد . 
شاتکریت,بتن پاشی,بتن پاشیده,زودگیر پودری,زودگیر کننده شاتکریت,زودگیر کننده بتن پاشی,طرح اختلاط بتن شاتکریت,عیار بتن شاتکریت,دستگاه شاتکریت,بتن پاششی