روغن آزاد كننده قالب پایه آبی

روغن آزاد كننده قالب پایه آبی RB-MW

توضیحات:

روغن قالب آماده مصرف با قابليت رقيق شدن در آب كه علاوه بر آزادكنندگی آسان قالب برای محيط زيست نيز بدون زيان می باشد. قبل از بتن ريزی روی سطوح قالب پاشيده می شود تا باز كردن قالب را آسان نمايد. پس از بازكردن قالب، بتن دارای سطحی يكنواخت، صاف و نرم خواهد بود، ضمن اينكه حباب های سطحی نيز كاهش می يابند. RB-MW را می توان به نسبت 1 به 1 با آب رقيق نموده و روی سطح قالب به طور يكنواخت در يك لايه نازك پاشيد.

کاربردها:

  • RB-MW برای استفاده در روي چوب، تخته چندلا، فولاد و پلاستيك فشرده طراحی شده است و بايستی قبل از بتن ريزی استفاده گردد تا قالب به آسانی باز شود.

ویژگی ها ومزایا:

  • رنگ : شیری
  • وزن مخصوص :0.85 تا 0.87 گرم در سانتیمتر مکعب
  • مقدار كلر: فاقد كلر

نحوه استفاده:

قبل از اولين بتن ريزی و بلا فاصله پس از بازكردن و تميز نمودن قالب استفاده شود.سمپاش های سبك باغبانی وسايل مناسب براي پاشيدن RB-MW می باشند تا با پاشش ذرات ريز يك پوشش نازك يكنواخت به وجود آورند. از پاشش اضافی پرهيز گردد، همچنين می توان به وسيله قلم مو يك پوشش نازك روی سطح به وجود آورد و اضافات آن را پاك نمود. چنانچه پس از اجرای لايه اول تمامی روغن جذب چوب و يا تخته گرديد، لازم است پاشيدن روغن قالب تكرار گردد.
پوشش دهی
به ازای هر ليتر 30 تا 40 مترمربع پوشش دهی می باشد كه بستگی به صاف بودن سطح دارد.
توجه:
استفاده مكرر RB-MW بر روی سطوح چوبی نتايج تدريجی بهتری خواهد داشت زيرا با اشباع شدن آنها از روغن به راحتي آزاد مي شوند. RB-MWرا می توان روی سطوح چوبی كه قبلا به روغن قالب های ديگر آغشته شده اند نيز مصرف نمود.

روغن قالب,روغن ازاد کننده قالب,روغن قالب پایه ابی,روغن قالب پایه نفتی,انواع روغن قالب,قیمت روغن قالب,روغن قالب بر پایه حلال,روغن قالب پایه حلالی