RB-P2

روان کننده و کاهنده آب و دیرگیرکننده بر پایه لیگنو سولفونات RB-P2

توضیحات:

روان کننده بر پایه لیگنو RB-P2 یک افزودنی کاهنده آب و دیرگیر کننده است که بر پایه لیگنو سولفونات تولید میشود. این ماده ذرات ریز موجود در مخلوط بتن را پخش کرده و سبب می شود که آب موجود در مخلوط به نحو موثرتری عمل کند. همچنین این روان کننده بتن با به تاخیر انداختن هیدراتاسیون اولیه سیمان ، بدون داشتن اثر سوء برگیرش و مقاومت نهایی ، زمان گیرش اولیه را به تعویق می اندازد.

کاربردها:

  • بتن ریزی در هوای گرم و جائیکه تاخیر کنترل شده در گیرش ابتدایی مد نظر باشد
  • افزایش زمان کارپذیری بتن
  • در جایی که کاهش ویبره موجب جلوگیری از بروز درز اجرایی می شود
  • بتن حجیم مانند بدنه و پی سد

ویژگی ها ومزایا:

  • مقدار لرزاندن را محدود می کند و در نتیجه وقوع پدیده های لانه زنبوری و درزهای اجرایی کاهش می یابد
  • مشکلات بتن ریزی در هوای گرم کاهش می یابد. این امر با بهبود حفظ کارایی بتن میسر می شود
  • ماله کشی و پرداخت سطح را بهبود می بخشد
  • پمپ پذیری بتن بهتر می شود

نحوه استفاده:

روان کننده و کاهنده آب و دیرگیرکننده بر پایه لیگنو سولفونات RB-P2  يک افزودنی آماده مصرف است و بايد در زمان ساخت بتن اضافه گردد. تاثير بهتر این روان کننده پایه لیگنو زمانی است که حدود 50 تا 70 درصد آب بتن اضافه شده باشد. هرگز اين محصول را به مصالح خشک اضافه نکنيد. برای اختلاط کامل به مدت 60 ثانيه با دور تند مخلوط را هم بزنيد.