RB-PC 250

ابر روان کننده نرمال بر پايه پلی کربوکسيلات (RB-PC 250)

توضیحات:

اين افزودنی ابر روان کننده ی جديد پلی کربکسیلاتی قادر است آب اختلاط را به ميزان زيادی کاهش دهد و برای بتن های آماده، کارخانه های پيش ساخته، بتن های SCC و بتن های توانمند در دماهای معتدل مناسب است.

کاربردها:

  • افزودنی و ابر روان کننده ايده آل برای صنايع بتن آماده و بتن پيش ساخته
  • امکان توليد بتن هايی با کارایی بهتر

ویژگی ها ومزایا:

  • افزايش اسلامپ و کارایی
  • کاهش ميزان آب مورد نياز برای کارايی بتن
  • بهبود چسبندگی بتن به آرماتورها و فولاد
  • مقاومت بهتر بتن در برابر کربناسيون
  • نفوذپذيری کمتر
  • مقاومت بهتر در برابر عوامل آسيب رسان محيطی
  • کاهش انقباض و خزش
  • دوام بيشتر بتن به ويژه در محيط های خورنده

نحوه استفاده:

ابر روان کننده نرمال پلی کربوکسيلات بتن های توانمند (RB-PC 25) يک افزودنی آماده مصرف است و بايد در زمان ساخت بتن اضافه گردد. تاثير بهتر این ابر روان کننده زمانی است که حدود 50 تا 70 درصد آب بتن اضافه شده باشد. هرگز اين محصول ابر روان کننده پلی کربکسیلاتی را به مصالح خشک اضافه نکنيد. برای اختلاط کامل به مدت 60 ثانيه با دور تند مخلوط را هم بزنيد.