RB-PC 386

ابر روان کننده دیرگیر با کارآيی بالا بر پايه پلی کربوکسيلات (RB-PC 386)

توضیحات:

ابر روان کننده دیرگیر با کارآيی بالا بر پايه پلی کربوکسيلات (RB-PC 386),اين افزودنی ابر روان کننده ی جديد قادر است آب اختلاط را به ميزان زيادی کاهش دهد و برای بتن های آماده در فواصل دور، بتن های SCC و بتن های توانمند و بتن های درجا در مناطق گرمسیری، طراحی شده است .

کاربردها:

 • خاصيت عالی پخش کنندگی سيمان توسط RB-PC 386، آن را تبديل به افزودنی ايده آل برای صنايع بتنی و طرح های ویژه نموده است
 • در طرح هايی که نسبت آب به سيمان خيلی کم است، امکان توليد بتن هایی با مقاومت های اوليه و دراز مدت بسيار زياد را فراهم می آورد

ویژگی ها ومزایا:

 • افزایش اسلامپ و کارایی
 • کاهش میزان آب مورد نیاز برای کارایی بتن
 • افزايش مقاومت فشاری در دراز مدت
 • افزايش مقاومت خمشی بتن
 • مدول الاستيسته بيشتر در بتن
 • بهبود چسبندگی بتن به آرماتورها و فولاد
 • مقاومت بهتر بتن در برابر کربناسيون
 • نفوذ پذيری کمتر
 • مقاومت بهتر در برابر عوامل آسيب رسان محيطی
 • کاهش انقباض و خزش
 • دوام بيشتر بتن به ویژه در محیط های خورنده

نحوه استفاده:

ابر روان کننده دیرگیر با کارآيی بالا بر پايه پلی کربوکسيلات (RB-PC 386) يک افزودنی آماده مصرف است و بايد در زمان ساخت بتن اضافه گردد. تاثير بهتر آن زمانی است که حدود 50 تا 70 درصد آب بتن اضافه شده باشد. هرگز اين ابر روان کننده را به مصالح خشک اضافه نکنيد. برای اختلاط کامل به مدت 60 ثانيه با دور تند مخلوط را هم بزنيد.