بنر اپوکسی 2

انواع افزودنی های شیمیایی در صنعت بتن

#
#

انواع افزودنی های شیمیایی در صنعت بتن

افزودنی بتن ماده ای به غیر از سیمان پرتلند، سنگدانه و آب است که به صورت پودر (گرد) یا مایع (آبکی)، به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده بتن و برای اصلاح خواص بتن، کمی از قبل از اختلاط، در حین اختلاط یا قبل از درجا ریختن به آن افزوده می شود.افزودنی های بتن به دو گروه مواد افزودنی شیمیایی  بتن و  مواد افزودنی معدنی بتن تقسیم می شوند. 
دسته بندی افزودنی های شیمیایی بتن:
-افزودنی های کاهنده آب
-افزودنی های هوازا
-افزودنی های کندگیر کننده
-شتاب دهنده ها
-افزودنی های حجم زا
-افزودنی های پایاگر
-افزودنی های متفرقه

افزودنی بتن,افزودنی های بتن,انواع افزودنی بتن,افزودنی شیمیایی بتن,انواع افزودنی شیمیایی,انواع افزودنی شیمیایی بتن

  • تاریخ: 1395/11/12
  • منبع: کاربرد افزودنی هایی شیمیایی در بتن، انجمن بتن ایران