بنر اپوکسی 2

افزودنی های کاهنده آب

#
#

افزودنی های کاهنده آب

آب مصرفی اضافی در مخلوط بتن صرف ایجاد بستری برای انجام واکنش جذب سطح مولکولی)، روانی و کارایی می شود. محبوس شدن آب اضافی در بتن منجر به پیدایش حفره ها و حباب های بزرگ در بتن سخت شده می شود و کاهش مقاومت های مکانیکی و پایایی (دوام) بتن را به همراه دارد. از سوی دیگر تولید و به کار گیری بتن با حداقل آب، همواره افزایش مشکلات و هزینه های اجرایی را به دنبال دارد. رایج ترین، اقتصادی ترین و آسان ترین روش برای حل این معضلات، استفاده از افزودنی های کاهنده آب است که از دهه 1930 میلادی به کار گرفته شده اند.
افزودنی های کاهنده آب مواد آلی یا ترکیبی از مواد آلی و معدنی هستند که برای افزایش روانی بتن در مقدار آب معین، یا کاهش مقدار آب مصرفی با حفظ روانی یا هر دو به کار می روند. برخی از این افزودنی ها ممکن است دارای تاثیرات جانبی کندگیری، زودگیری، زودسخت کنندگی یا هوازایی در بتن باشند که در هنگام مصرف بایستی در نظر گرفته شوند. ترکیبات و فرآیندهای مختلفی برای تولید کاهنده های آب به کار می روند که می توانند منجر به خواص جانبی گوناگون شوند. با اصلاح ساختار برخی از افزودنی های کاهنده آب که دارای اثر کندگیری هستند، می توان آن ها را به کاهنده های آب خنثی یا حتی زودگیر تبدیل کرد یا اثر هوازایی آنها را به غیر هوازایی و در مواردی حتی هوازدایی (کاهش مقدار هوا) تغییر داد.
ابگیری سیمان,کاربرد کاهنده اب بتن,تعریف کاهنده اب,کاربرد کاهنده اب

  • تاریخ: 1396/07/12
  • منبع: