بنر درباره ما

 • بتن چیست؟<
  بتن چیست؟

  بتن به هر ماده یا ترکیبی گفته می شود که از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی شدن تشکیل شده باشد. انواع مختلف سیمان، مواد افزودنی، پلیمرها، الیاف و غیره می تواند در ساخت بتن به کار رود. انواع مختلف بتن با مصالح مختلف که هر کدام خواص مخصوص به خود را دارند امروزه کاربردهای متنوعی پیدا کرده اند. مواد اولیه بتن ارزان و در دسترس هستند که از مزایای اصلی بتن محسوب می شود. در حالت کلی بتن از مخلوط آب با سیمان آبی و سنگدانه های مخنلف در اثر واکنش آب با سیمان حاصل می شود که دارای ویژگی های خاص است.

  • تاریخ: 11395/11/11
 • انواع افزودنی های شیمیایی در صنعت بتن<
  انواع افزودنی های شیمیایی در صنعت بتن

  افزودنی ماده ای به غیر از سیمان پرتلند، سنگدانه و آب است که به صورت پودر (گرد) یا مایع (آبکی)، به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده بتن و برای اصلاح خواص بتن، کمی از قبل از اختلاط، در حین اختلاط یا قبل از درجا ریختن به آن افزوده می شود.افزودنی های بتن به دو گروه مواد افزودنی شیمیایی و معدنی تقسیم می شوند.

  • تاریخ: 11395/11/12
 • کارکرد افزودنی های شیمیایی<
  کارکرد افزودنی های شیمیایی

  هر ماده افزودنی با کارکرد اصلی آن تعریف و گروه بندی می شود.کارکرد اصلی یک ماده افزودنی عمده ترین اثر مورد انتظاری است که بر بتن دارد و بیانگر عملکرد شاخص آن افزودنی است.

  • تاریخ: 11395/11/23